header-bttom shape image

Zapytanie ofertowe Część I. Wybór ekspertów posiadających wiedzę w zakresie wymiany źródeł ciepła w domach jedno- i wielorodzinnych oraz ochrony środowiska. Część II. Przygotowanie treści do kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z ochroną środowiska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu  pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” nr RPDS.03.03.01-02-0032/19

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI – 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI. Schemat nr 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020