header-bttom shape image

Kontakt

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
Ul. Jana Pawła II 4/201, 57-300 Kłodzko
NIP 883-15-97-890 REGON 890238399 KRS 0000083451
Tel.: 74/ 867 07 64
e-mail: sgzk@ziemia.klodzka.pl