header-bttom shape image

Czesko-polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej jest partnerem Projektu pt. „Czesko-polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”

Projektwspółfinansowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska
2. nabór dla projektów indywidualnych – oś priorytetowa 2

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Partner Wiodący: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Partnerzy:

 • Královéhradeckýkraj
 • Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj
 • Liberecký kraj
 • Sdružení Neratov, z.s.
 • Obec Deštné v Orlických horách
 • Obec Olešnice v Orlických horách
 • Městys Nový Hrádek
 • Obec Vysoká Srbská
 • Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
 • Powiat Kłodzki
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Duszniki-Zdrój
 • Gmina Radków
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Gmina Nowa Ruda

Łączny budżet 3 574 879,31 €

Dofinansowanie UE z EFRR 3 035 553,00 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 97 950,00 €

Wkład własny partnerów 411 376,31 €

Okres realizacji: 1.4.2018 – 31.10.2020

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną odnowione i stworzone nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane będą nowe towarzyszące inwestycje w postaci 11 wież widokowych i 2 punktów informacji turystycznej. Projektowi będzie towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych zwiedzających.

Strona www projektu: https://www.hrebenovka.cz/pl/

Strona www projektu wraz z aplikacją mobilną do pobrania: https://szlakgrzbietowy.pl/