header-bttom shape image

30 lat współpracy transgranicznejCelem projektu nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_036/0003257 jest podniesienie poziomu współpracy transgranicznej, wzmocnienie związków pomiędzy samorządami w regionie kłodzkiego pogranicza. Podczas dwudniowej konferencji z prezentacjami wspólnych dokonań 30 letniej współpracy, zawierającymi również część warsztatową i studyjną, nakreślone będą plany przyszłych transgranicznych działań, których efektem będą kolejne transgraniczne inicjatywy rozwojowe w zakresie konkretnych projektów.

Partner Wiodący:  Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Partnerzy projektu:  Sdružení obcí Orlicko

Wartość projektu, w tym dofinansowanie z UE:

Całkowita wartość projektu: 3 834,00

EuroWartość dofinansowania z EFRR: 3 258,90 Euro

Projekt „30 lat współpracy transgranicznej“ współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis